இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

முகாங்கள் இடையில் டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்ஷிப் – 2017

2017-12-04 13:12:36
முகாங்கள் இடையில் டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்ஷிப் – 2017
2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்   மாதம் 30 ஆம் திகதி நடைபெற்ற முகாங்கள் இடையில் டேபல்  டெனிஸ் சாம்பியன்ஷிப் வெற்றி பெறுவதற்கு விமானப்படை கொழும்பு  முகாமுக்கு ஏலுமாகியது. இரத்மலான   விமானப்படை முகாம் இரண்ம்டாம்  இடம் வெற்றி பெற்றது.

இங்கு பிரதம அதிதியாக விமானப்படை தளபதி  ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி கலந்த கொன்டார்கள்.மேலும் விமானப்படை ஊழியர்களின் துணைத் தலைவர் எயார்  வயிஸ் மாஷல்   மொஹான் சொயிசா  மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.


நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை