இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் விமானப்படை தளபதி சந்திப்பு

2018-02-05 17:19:00
இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் விமானப்படை  தளபதி சந்திப்பு
இலங்கையின் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் கர்னல் கெமல் கர்மான் அவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவாரி மாதம் 01 ஆம் திகதி விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் அவர்கள் சந்த்தார்.

பரஸ்பர வட்டி விஷயங்களில் கலந்துரையாடலுக்கு பின்னர் விமானப்படை தளபதி மற்றும் துருக்கிய உயர் ஆணையர் காரியாளியத்தில் புதிய ஆலோசகர் நிணைவூ பரிசு பரிமாறிக்கிரது.


நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை