இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இல 64 வது ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி மின்னணு ஊடகங்களுடன் தொடங்குகிறது.

2020-05-14 09:44:01
இல 64 வது ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி மின்னணு  ஊடகங்களுடன் தொடங்குகிறது.
இலங்கை விமானப்படை கல்வி மேலாண்மை அமைப்பில் ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி இணையத்தளம் மூலம் நேரடி ஆரம்ப நிகழ்வு விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ்  அவர்களின் பங்கேற்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

e-JC & SC,  இந்த முறை விமானப்படை தளபதி  அவர்களின் ஆலோசனை படியே இந்த பாடநெறி முறை  ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறி ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள் பாடநெறியை தொலைவிலிருந்து செயல்படுத்த ஏதுவாக இலங்கை விமானப்படை அறிமுகப்படுத்திய மின்னணு கற்றல் முறையைக் கொண்டுள்ளது.

சீனவராய  விமானப்படை  கல்விப்பீட பீடாதிபதி எயார் கொமடோர்  ராஜபக்ஷ அவரக்ளின்  வேண்டுகோளின் பேரில்  இந்த அமைப்பை இலங்கை விமானப்படை  தகவல் தொழில்நுட்ப பணிப்பகத்தினால்  உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த ஆரம்ப நிகழ்வில் விமானப்படை  பயிற்சி பணிப்பாளர் எயார் வைஸ் மார்ஷல் பாயோ , விமானப்படை பீடாதிபதி ,ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர்கள்  கட்டளை அதிகாரி  குரூப் கேப்டன்  செனவிரத்ன , ஜூனியர் கட்டளை மற்றும் பணியாளர் பள்ளியின் தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர் , பிற ஆலோசனைக் குழு மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்கள்  ,  விமானப்படைத் தளபதி மற்றும் பாடநெறி பங்கேற்பாளர்கள் இ-ஜே.சி & எஸ்சி மூலம் தொடர்பு கொள்ளப்பட்டனர். விமானப்படை கல்விப்பீட பிரிவுகள் கட்டளை அதிகாரிகள் ,  அலுவலர் அதிகாரிகள்  , சேவைகள் மற்றும் அதிகாரிகள் கட்டளை வழங்கல் ஆகியோர்  கலந்து கொண்டன.

மேலதிக தகவலுக்கு  ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை  பார்க்கவும்


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை