இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

ஜூனியர் அதிகாரிகள் 'தர மேம்பாட்டு பயிற்சி

2012-11-07 22:39:59
ஜூனியர் அதிகாரிகள் 'தர மேம்பாட்டு பயிற்சி
இல.05/2012 ஜூனியர் அதிகாரிகள் 'தர மேம்பாட்டு' பயிற்சி தியதலாவ விமானப்படை முகாமில் கடந்த அக்டோபர் 18 - 19 ஆம் திகதி அன்று வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

இந்த பயிற்சி மூலம் தலைமை, ஊக்கம், குழப்பமா ஆசாரம் போன்ற பயிற்சிகளை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.


நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை