இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை பாபெதி சவாரியை சம்பந்தமாக ஊடகம் அர்விக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்று

2013-02-21 13:06:18
விமானப்படை பாபெதி சவாரியை சம்பந்தமாக  ஊடகம் அர்விக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்று
விமானப்படை பாபெதி சவாரியை ” சம்பந்தமாக  ஊடகம் அர்விக்கும் நிகழ்ச்சி ஒன்று 2013 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 20 ஆம் திகதி விமானப்படை தலமயகமில் இடம்பெற்றது. இந்த பாபெதி சவாரியை விமானப்படை 62 ஆவது ஆண்டு விழாவூக்கு உடன் நிகழ்கிற தொடர்ச்சியாக 14 ஆவது முறைக்கு நடைபெறப்படும்.

இதற்காக பிரதான அனுசரணை “எல். ஜி. அபான்ஸ்” நிருவனம் மற்றும் “தெசீய ரூபவாகினியை” நிருவனம்  ஊடகச் அனுசரணை வழங்கப்படும்.
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை