இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை பக்மகஉலெல - 2014

2014-04-22 14:28:40
விமானப்படை பக்மகஉலெல - 2014
விமானப்படை 'விமானப்படை பக்மகஉலெல - 2014 ' 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் திகதி  காலை விமானப்படையின் தளபதி எயார் மார்ஷல் கோலித குனதிலக அவர்களின் தலமையின் இலங்கை விமானப்படை இரத்மலானை முகாமின் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வு விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி ரொஷானி குனதிலக  வழிகாட்டுதலின் கீழ் விமானப்படை இரத்மலானை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

விளையாட்டுகள் வரையறைக்கு போன்ற 'பஞ்ச கெலிய' 'கொட்டாபொர' 'கனா முட்டி' மற்றும் எப்போதும் பிரபலமான இழுபறிக்கு போர் போன்ற பாரம்பரிய அவூருது விளையாட்டுகள் பல உட்பட கொண்டாட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. மிகவும் 'அவூருது குமபரயா' மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'அவூருது குமாரி' மிஸ் கூட வெற்றி விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கோலித குனதிலக மற்றும் விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி ரொஷானி குனதிலக அவர்களின் பரிசுகள் பெற்றுறார்.


 

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை