இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இலங்கை விமானப்படையின் அவூருது பொல 2014

2014-04-22 14:34:52
இலங்கை விமானப்படையின் அவூருது பொல 2014
இலங்கை விமானப்படையின் அவூருது பொல விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் ஒத்துழைப்புடன் நல இயக்குநரகம் ஏற்பாடு ஒரு ஆண்டு நிகழ்வு விமானப்படை தான் சிங்களம் ஒரு பகுதியாக விமானப்படை நிலையம் கொழும்பு 'ரயிபல்கீன்' விளையாட்டு மைதானத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 11 ஆம் திகதி  நடைபெற்றது.

இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கோலித குனதிலக   விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி ரொஷானி குனதிலக பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டனர். நிகழ்வு மங்களவிளக்கு விளக்குகள் பிறகு தொடங்கப்பட்டது. தலைமை தளபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஜி.பி. புலத்சிங்கல, நலனோம்பு பனிப்பாளர் எயார் வைஸ் மார்ஷல் எம்.எல்.கே பெரேரா,  விமானப்படை கொழும்பு முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் டி.ஜே.சி. வீரக்கோன் ஆகியோர் இதற்காக கலந்து கொண்டார்கள்.join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை