இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

கெடெட் அதிகாரிகளுக்காக நடைபெற்ற மூன்று மாத ஆங்கில மொழி பயிற்சி பாடநெறி முடிக்கின்றன

2014-04-22 14:47:46
கெடெட் அதிகாரிகளுக்காக  நடைபெற்ற மூன்று மாத ஆங்கில மொழி பயிற்சி பாடநெறி  முடிக்கின்றன
இல.56 ஆவது கெடெட் அதிகாரிகள் பாடநெறிக்காக மற்றும் இல. 08 ஆவது பென் கெடெட் அதிகாரிகள் பாடநெறிக்காக 2014 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 02 ஆம் திகதிலிருந்து 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 11 ஆம் திகதி வரை நடைபெற்ற ஆங்கில மொழி பாடநெறி கடந்த நாள் சித்தியாக முடிக்கின்றன.

இந்த பயிற்சி பாடநெறி தியதலாவை விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்றது. இற்கு கடைசி நாள் விழாவூக்கு தியதலாவை விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் டப்.டப்.பி.டி. பெர்னாண்டோ பிரதம விருந்தினராக சிறப்பித்தனர்.


 

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை