கடுநாயக விமானப்படை முகாமின்

Published on: 2012-04-26 09:34:20
கடுநாயக விமானப்படை முகாமின்
இலங்கை விமானப்படை கடுநாயக முகாமின் செவை புரியும் விமானப்படை உறிப்பினர்களின், பொது நிர்வாகத்தினர்களின் நன்மைக்காக இந்த "மிதி படகு சேவை" அன்மையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடதக்கதாகும்.