"செரீன் வில" ஈகிள்ஸ் 'கால்ப் இணைப்புகள் சீனமுகத்து திறக்கிறது
9:34am on Thursday 26th December 2013
விமானப்படைத் தளபதி   எயார் மார்ஷல் ஹர்ஷ அபேவிக்ரம சீனமுகத்துயின்  உள்ள ஈகிள்ஸ் கொல்ப் லின்க்ஸ் '  வியூ ரிசார்ட் 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி  காலை ஒரு புதிய கூடுதலாக  புதிதாக கட்டப்பட்ட "செரீன் வில" திறந்த அறிவித்தார்.

திட்டம் முற்றிலும் சிறப்பு திட்ட பொறியாளர் ப்லயின் ஒபிசர்  கே.டப்.எம்.சி.கே. விஜேரத்ன கீழ் சீனக்குடா இணைக்கப்பட்ட நாற்பது மீது குடிமை பொறியியல் வர்த்தக பணியாளர்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது இலங்கை விமானப்படை சிவில் இன்ஜினியரிங் இயக்குநரகம் கட்டப்பட்டது ..

இலங்கை விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி  திருமதி நீலிகா  அபேவிக்ரம,  சீனமுகத்து கல்வித் கழகத்தின் கட்டளை அதிகாரி  எயார் கொமடோர் எச்.எம்.எஸ்.கே.பி. கொடகதெனிய,  திட்டம் கட்டிட பிளைட் லெப்டினென்ட்  எச்.ஏ.எம்.ஜே. ஹபுஆரச்சி  சிரேஷ்ட அதிகாரிகள்,  மற்றும் விமானப்படை வீரர்கள்,    மேலும்  தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.

airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved