இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
Heroes- Sri Lanka Air Force
 Dayasena K
 • Name:
 • Enlistment No:
 • Rank:
 • Branch/Duties:
 • Date of Enlistment:
 • Date of Death:
 • Place of Death:
 • Incident:
 • Dayasena K
 • 12365
 • Cpl
 • Gunner III
 • 14-Aug-89
 • 3-May-96
 • Batticaloa
 • Terrorist Attack
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை
:: எங்களை தொடர்பு :: பயனுள்ள இணைப்புகள் :: பத்திரங்கள் பாருங்கள் :: மெயில் ::