இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
Heroes- Sri Lanka Air Force
 Yasarin MTM
 • Name:
 • Enlistment No:
 • Rank:
 • Branch/Duties:
 • Date of Enlistment:
 • Date of Death:
 • Place of Death:
 • Incident:
 • Yasarin MTM
 • 14558
 • Cpl
 • Aero Eng
 • 28-Jul-93
 • 23-May-96
 • Palaly
 • Terrorist Attack
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை
:: எங்களை தொடர்பு :: பயனுள்ள இணைப்புகள் :: பத்திரங்கள் பாருங்கள் :: மெயில் ::