இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
Air Force News
07-02-2021 11:23
காடுகளை மீண்டும் உருவாக்கும் விமானப்படையின் 03வது வேலைத்திட்டம்.
இலங்கையில் வன அடர்த்தியை அதிகரிப்பதற்கான வ... மேலும் >>
07-02-2021 11:22
கட்டுகுருந்த விமானப்படை தளத்தின் புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
கட்டுகுருந்த  விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை ... மேலும் >>
07-02-2021 11:21
ரத்மலான  விமானப்படை தளத்தின் புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
ரத்மலான  விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை புதிய&n... மேலும் >>
07-02-2021 11:15
இலங்கை விமானப்படையின் P T -06 ரக பயிற்ச்சி விமானம் விபத்துக்குளானது.
இலங்கை விமானப்படை சீனவராய கல்விபீடத்தின் இ... மேலும் >>
07-02-2021 11:12
வவுனியா  விமானப்படை தளத்தின் புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
வவுனியா   விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை புத... மேலும் >>
07-02-2021 09:54
மிஹிரிகம  விமானப்படைதளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
மிஹிரிகம  விமானப்படைதளத்தின் புதிய கட்டளை... மேலும் >>
07-02-2021 09:52
அம்பாறை விமானப்படைதளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
அம்பாறை  விமானப்படைதளத்தின் புதிய கட்டளை ... மேலும் >>
03-02-2021 21:43
கட்டுநாயக்க  விமானப்படை தளத்தின் புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
கட்டுநாயக்க  விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை ப... மேலும் >>
03-02-2021 21:41
வன்னி  விமானப்படை கட்டளை அதிகாரி மாற்றம்.
வன்னி    விமானப்படையின் புதிய  கட்டளை ... மேலும் >>
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை