இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Sri Lanka Air Force Facilitates Friendly Exchange of Animals

Published on: 2012-10-06 11:20:36
Sri Lanka Air Force Facilitates Friendly Exchange of Animals
A Sri Lanka Air Force C-130 Hercules aircraft facilitated the transport of two Sri Lankan Elephants to the Prague Zoo in the Czech Republic. As part of the friendly exchange between the two nations, the Czech Republic will send back 2 Przewalski's Horses, 2 Hippopotamuses, and 2 Komodo Dragons.

View Video

 

நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை