இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Sri Lanka Air Force Facilitates Friendly Exchange of Animals

Published on: 2012-10-11 17:59:29
Sri Lanka Air Force Facilitates Friendly Exchange of Animals
As part of a friendly exchange of animals between Sri Lanka and Czech Republic, 2 Przewalski's Horses, 2 Hippopotamuses, and 2 Komodo Dragons transported by SLAF C 130 aircraft arrived at the BIA from Prague on 11 Oct 2012. The SLAF had earlier transported two baby elephants to Prague using the same aircraft.

View Video


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை