இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

SLAF Band and Dancing display at the Independence Square

Published on: 2012-10-15 14:00:08
SLAF Band and Dancing display at the Independence Square
SLAF Band and Dancing troop conducted a display at the Independence Square yesterday evening (14th October 2012) with a large number of spectators in attendance. The colourful evening consisted of a drill display by the SLAF Colour Squadron, Western and Eastern dancing performances of the SLAF dancers and music by the SLAF Military Band and the SLAF Cultural Band.

View Video


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை