இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Fire Fighters of SLAF Academy China Bay in Action at Prima Ceylon (Pvt) Ltd

Published on: 2014-04-10 15:54:11
Fire Fighters of SLAF Academy China Bay in Action at Prima Ceylon (Pvt) Ltd
Fire fighters from the SLAF Academy China Bay, went into action when they learnt that a fire had erupted at Prima Ceylon (Pvt) Ltd, China Bay –Trincomalee.  Personnel manning the Air Traffic Control Tower of the Academy first observed smoke rising from the area of the Prima Ceylon(Pvt) Ltd and found out on inquiry that a fire had erupted in the stores of Nawaloka constructions at the Prima premises.  

Deploying immediately, the Fire Fighters of the SLAF Academy found that the fire was chemical in nature and promptly acted to bring it under control.  They were able to bring the fire under control and extinguish it in record time, averting major damage to the property of both Nawaloka constructions and Prima Ceylon(Pvt) Ltd.

Sri Lanka Navy Fire Fighters also assisted. 

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை