இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

The Traditional Sinhala & Tamil New Year Celebration at Marble Beach Air Force resort

Published on: 2014-04-19 08:32:12
The Traditional Sinhala & Tamil New Year Celebration at Marble Beach Air Force resort
The traditional Sinhala & Tamil New Year celebration organized by the Marble beach Air Force resort for the guests, who are occupied in the our establishment on 16th April 2014.

The entire staff organized the number of traditional Avrudu games such as ”Sack Race”, “Musical chair”, “Kana mutti” and the ever famous “tug-of-war”, "Egg catching”, ”Feeding the curd to blind”. The “Onchillawa” also placed for the children and the much anticipated “Lime on spoon race”,”Marking the eye of the Elephant” and Balloon blasting specially organized for the children.

The Local and Foreign guest were highly appreciate this fabulous Avrudu Utsawaya. 

Here is a scene of the celebration at Marble Beach SLAF Establishment.


join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை