இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

SLAF Printing receives new machinery

Published on: 2011-02-11 18:14:52
SLAF Printing receives new machinery
A strapping printing machine worth Rs. 85,000 as requested by Group Captain SD Kotage ,was donated to the Sri Lanka Air Force Printing section by Da Vinci Digital Imaging (Pvt) Ltd recently.

The equipment was handed over to the Officer in Charge of Printing, Group Capt. SD Kotage by the Marketing Manager of Da Vinci Digital Imaging, Mr. Crishanthus Rodrigo.

SLAF Printing will be greatly assisted by the efficiency of the new machine as it gears up for a new year of work in the organization.join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை