இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மன்ற அதிகாரிகளின் பிரதானி
Director Trainingஎயார் வைஸ் மார்ஷல்
எஸ்.கே. பதிரன


RWP and Bar, RSP and three Bars, USP, MSc (MOA), MSc (Def Stu) in Mgt, M Phil,   MIM(SL), ndc, psc, qfi


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை