இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
சுகாதார சேவைகள் இயக்குனர்

Director Ground Operation

எயார் கொமடோர்  (டக்டர்) எல்.ஆர். ஜயவீர
MBBS (SL), Dip Av Med (USA), MSc (D & SS), pscபதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை