இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
சிவில் பொறியியற் பணிப்பாளர் அலுவலகம்
இப்பிரிவானது இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான சிவில் பொறியியல் தொடர்பான சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் பொறுப்பாகும் .

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை