இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மீரிகம விமானப்படை முகாம்.
மீரிகம விமானப்படை முகாமானது இலங்கையின் விமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பிரதான பங்களிப்பினை மேற்கொள்ளும் அதேநேரம் இங்கு தேசிய ரீதியில் முன்னனி வகிக்கும் ரேடார் பிரிவுகளுல் ஒன்றான இல.04 வான் பாதுகாப்பு பிரிவும் அமைந்துள்ள அதேநேரம் இதன் கட்டளை அதிகாரியாக "குறூப்கெப்டன்" சி.எஸ்.கே.பல்லேவல அவர்கள் கடமை புரிகின்றார்.
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை