அனைத்து அதிகாரி பதவிகளும் - இலங்கை ஆயுதப்படை
அதிகாரி தரவரிசை - இலங்கை இராணுவம்
Avatar
Field Marshal
Avatar
General
Avatar
Lieutenant General
Avatar
Major General
Avatar
Brigadier
Avatar
Colonel
Avatar
Lieutenant Colonel
Avatar
Major
Avatar
Captain
Avatar
Lieutenant
Avatar
2nd Lieutenant

அதிகாரி தரவரிசை - இலங்கை கடற்படை
Avatar
Admiral of the Fleet
Avatar
Admiral
Avatar
Vice Admiral
Avatar
Rear Admiral
Avatar
Commodore
Avatar
Captain
Avatar
Commander
Avatar
Lieutenant Commander
Avatar
Lieutenant
Avatar
Sub Lieutenant
Avatar
Actg Sub Lieutenant

அதிகாரி தரவரிசை - இலங்கை விமானப்படை
Avatar
Marshal of the AF
Avatar
Air Chief Marshal
Avatar
Air Marshal
Avatar
Air Vice Marshal
Avatar
Air Commodore
Avatar
Group Captain
Avatar
Wing Commander
Avatar
Squadron Leader
Avatar
Flight Lieutenant
Avatar
Flying Officer
Avatar
Pilot Officer
விமானப்படை செய்திகள்
விமானப்படை பற்றி
ஸ்தாபனங்கள்
மீடியா கேலரி
மற்ற இணைப்புகள்
சாதனைகள்
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
எங்களை தொடர்பு கொள்ள :: டெண்டர்கள் :: அஞ்சல் சரிபார்க்கவும் ::பின்னூட்டம் ::
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை