தரவரிசை அமைப்பு
ஆணையிடப்பட்ட அதிகாரிகள் - இலங்கை விமானப்படை

Air Chief Marshal

Air Marshal

Air Vice Marshal

Air Commodore

Group Captain

Wing Commander

Squadron Leader

Flight Lieutenant

Flying Officer

Pilot Officer

ஆணையிடப்படாத தரவரிசைகள்
இலங்கை ஆயுத சேவைகளின் தொடர்புடைய தரவரிசைகள்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை