சிறந்த இணையதளம் விருதுகள் 2015
11:54am on Saturday 15th August 2015
விமானப்படை இனையத்தளமான www.airforce.lk அரசாங்க இனையத்தளங்கல் வரிசையிட்டின்படி 2015 ஆம் வருடத்தின் மிக பிரபல அரசாங்க இனையத்தளம் என சாதனை படைத்து, முதலாவது இடத்துக்குறிய தங்க விருதுதை பெட்டுள்லது. மேலும், சிறந்த அரசாங்க இனையத்தளம் என அரசு பிரிவில் வெள்ளி விருது விருதுதை பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

LK Domain Registry நிருவனத்தின் மூலம் நாடாத்தப்பட்ட சிறந்த விருப்பத்திக்குறிய இனையத்தளம் போட்டிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நடைபெற்ற ஆனைவருடயை வாக்களிப்பின் மூலம் சிரந்த இனையத்தளம் வெட்டியாளர்கல் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டன. போட்டிகளின் வெட்டியாளர்களுக்கு சான்டுதல் வழங்கும் விழா ஆகஸ்ட் மாதம் 13 திகதி அன்று கொழும்பு கிங்ஸ்பெரி மண்டபத்தில் மிக கோளாகாலமாக நடைப்பெட்டது.

இலங்கை விமானப்படையின் முன்னெற்றத்திக்கும், எமது இனையத்தளதின் வளைற்சிக்கும் பிரதான காரனமான வாசகர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெறிவிப்பதிள் எமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. அத்துடன் உங்களுக்காக இலங்கை விமானப்படையின் சேவை தொடரும்.

 
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை