இலங்கையில் அமைந்துள்ள சீன தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இலங்கை விமானப்படை தளபதியினை சந்திப்பு
1:43pm on Tuesday 30th May 2023
இலங்கையில் அமைந்துள்ள சீன தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்  சிரேஷ்ட கேணல் சோவ் போ, இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் சுதர்சன பத்திரன  அவர்களை கடந்த 2023 மே 29ம்  திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில் சந்தித்தார்.

இருதரப்பினருக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடலின்பின்பு  நினைவுசின்னக்கள் பரிமாறப்பட்டது

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை