இலங்கை விமானப்படையின் புதிய பிரதித் தலைமைத்தளபதி நியமனம்.
8:42am on Wednesday 13th September 2023
எயார் வைஸ் மார்ஷல் ரஞ்சித் சேனாநாயக்க 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 21 ஆம் திகதி முதல் இலங்கை விமானப்படையின் புதிய பிரதித் தலைமைத்தளபதியாக   நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  விமானப்படைத் தலைமையகத்தில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பிரதித் தலைமைத்தளபதிக்கு விமானப்படைத் தளபதி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

எயார் வைஸ் மார்ஷல் ரஞ்சித் சேனாநாயக்க கம்பஹா பண்டாரநாயக்க கல்லூரியின் புகழ்பெற்ற பழைய மாணவர் ஆவார். அவர் 1988 இல் இலங்கை விமானப்படையில் 19வது ஆட்சேர்ப்பு அதிகாரி கேடட்டாக சேர்ந்தார். இலங்கை விமானப்படை சீன துறைமுக அகாடமியில் அடிப்படை மற்றும் கிளை பாடநெறிகளை வெற்றிகரமாக முடித்த பின்னர், அவர் 1990 இல் பிளைன் ஆஃபீஸ்ர்  பதவிநிலை   அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்.

அவர் தனது சேவையின் போது இலக்கம் 06 படைப்பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியாகவும், இலக்கம் 02 படைப்பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியாகவும், இரத்மலானை விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை அதிகாரியாகவும், ஏகல விமானப்படை தொழிற்பயிற்சி பாடசாலையின் கட்டளை அதிகாரியாகவும், அதிகாரி பொதுப்பொறியியல்  , கட்டளை மற்றும் தர ஆய்வு அதிகாரியாகவும் பணியாற்றினார். விமானச் செயலாளர், பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் பொறியியலாளர் , இலங்கை விமானப்படையின் வானூர்திப் பொறியியல் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் இறுதியாக விமானப்படை வானூர்திப் பொறியியல்  பணிப்பாளர்   நாயகமாகவும்  பணியாற்றினார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை