அம்பாறை விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்
10:31pm on Saturday 23rd September 2023
அம்பாறை விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக குருப் கேப்டன் சுகததாஸ அவர்கள் முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் மொல்லிகோட அவர்களிடம் இருந்து கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் 23ம் திகதி பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

புதிய கட்டளை அதிகாரி அவர்கள் இதற்க்கு முன்னர் கட்டுநாயக்கா விமானப்படை தளத்தில் கலைநிகழ்ச்சிகள் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை