எண். 52 மற்றும் எண். 53 அடிப்படை பாராசூட் பயிற்சி நெறிகளுக்கான விருது வழங்கும் வைபவம்.
10:34pm on Saturday 23rd September 2023
இலக்கம் 52 மற்றும் இலக்கம் 53 பாராசூட் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கான சின்னங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு 24 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று இலங்கை விமானப்படை தளம் அம்பாறையில் நடைபெற்றது.  விமானப்படை பயிற்சிப் பணிப்பாளர் நாயகம் எயார் வைஸ் மார்ஷல் விபி எதிரிசிங்க இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்டார்.

இந்நிகழ்வில் விமானப்படையின் கட்டளை அதிகாரி அம்பாறை முகாம் குரூப் கப்டன் .எஸ்.எம்.எல்.கே.சுகததாச, பாராசூட் பயிற்சி பாடசாலையின் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் எம்.ஏ.வி.கோமிஸ், அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஏனைய அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டனர்.

10 விமானப்படை அதிகாரிகள், 42 விமானப்படை வீரர்கள் , 12 இலங்கை இராணுவ அதிகாரிகள், 03 மற்ற தரவரிசைகள், 03 கடற்படை அதிகாரிகள், 08 மற்ற தரவரிசைகள், 02 சிறப்பு அதிரடிப்படை அதிகாரிகள், 06 சிறப்பு அதிரடிப்படை வீரர்கள் பாராசூட்டுகள் உட்பட 86 முப்படை வீரர்கள் வெற்றிகரமான நிறைவுக்கான பேட்ஜ்களை பெற்றனர்.

விங் கமாண்டர் எம்.ஏ.வி.கோமஸ் தலைமையிலான விமானப்படையின் வான் பரசூட் காட்சிக் குழுவினர் அழகான பாராசூட் காட்சியை வழங்கினர்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை