கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்
10:44pm on Saturday 23rd September 2023
கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக எயார் கொமடோர் சில்வா அவர்கள் கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் 24ம்  திகதி  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுமணவீர அவர்களிடம் இருந்து உத்தியோகபூர்வமாக  பொறுப்பேற்றார்.

புதிய கட்டளை அதிகாரி அவர்கள் இதற்க்கு முன்னர் சீனக்குடா விமானப்படை தளத்தின் கட்டளை அதிகாரியாக கடமையாற்றினார்   மேலும் மேலும் முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி அவர்கள் விமானப்படை  பயிற்சி பணிஒப்பாளாராக கடாமையற்றவுள்ளார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை