தீயணைப்புப் பயிற்சி பள்ளி மற்றும் தீ டெண்டர் பராமரிப்புப் படை அதன் 7வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடுகிறது.
10:59pm on Saturday 23rd September 2023
தீயணைப்புப் பயிற்சிப் பள்ளி மற்றும் தீ டெண்டர் பராமரிப்புப் படை தனது 7வது ஆண்டு விழாவை ஆகஸ்ட் 27, 2023 அன்று கொண்டாடியது. தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் பம்புகளை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவற்றின் முக்கிய நோக்கத்துடன் 2016 ஆம் ஆண்டு கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்தில் தீயணைப்பு பயிற்சி பள்ளி மற்றும் தீ டெண்டர் பராமரிப்பு படை நிறுவப்பட்டது. மேலும்,, படைப்பிரிவின் பழுது மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவு முதலுதவி தீயணைப்பு உபகரணங்களின் பழுது, பராமரிப்பு மற்றும் நிரப்புதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்கிறது.

படைப்பிரிவின் பழுது மற்றும் மேம்பாட்டு பிரிவு முதலுதவி தீயணைப்பு உபகரணங்களின் பழுது, பராமரிப்பு மற்றும் நிரப்புதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்கிறது.ஆண்டு நிறைவுடன், 2023 ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி, விமானப்படை கட்டுநாயக்கா தள கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் SDGM சில்வா மற்றும் படைப்பிரிவின் அங்கத்தவர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் ஆண்டு நிறைவு நாள் கொண்டாடப்பட்டது.

ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு, மினுவாங்கொடை பொது வைத்தியசாலையில் சிரமதானம்,, தீயை அணைக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் தீ தடுப்பு ஆய்வு ஆகியவையும் நடத்தப்பட்டன.


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை