இலங்கை விமானப்படை சீனக்குடா அகாடமியின் பறக்கும் பயிற்சி இல 01 க்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
12:43pm on Wednesday 4th October 2023
இலங்கை விமானப்படை சீனக்குடா  அகாடமி இல 01 பறக்கும் பயிற்சி பிரிவின் புதிய கட்டளை அதிகாரியாக குரூப் கேப்டன் RMCJK ரத்நாயக்க அவர்கள்  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி குரூப் கேப்டன் ஐ.எஸ். அதிகாரி மல்லவராச்சி அவர்களிடம் இருந்து 2023 செப்டெம்பர் 21 ம் திகதி பொறுப்பேற்றார்

வெளியேறும் கமாண்டர் குரூப் கேப்டன் ஐ.எஸ். அதிகாரி மல்லவராச்சி அவர்கள் 4500 மணித்தியாலங்களுக்கு மேலாக விமானப்படையின் பல்வேறு வகையான விமானங்களை ஓட்டி 25 வருடங்கள் நாட்டுக்காக சேவையாற்றி விமானப்படையிடம் இருந்து விடைபெற்றார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை