தியதலாவ விமானப்படை தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரி நியமனம்.
12:42pm on Friday 1st December 2023
தியதலாவ விமானப்படைத்தளத்திற்கு புதிய கட்டளை அதிகாரியாக எயார் கோமாடோர் தர்மதாஸ அவர்கள் எயார் கோமாடோர் சேனாதீர அவர்களிடமிருந்து கடந்த 2023 நவம்பர் 29ம் திகதி உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

 முன்னாள் கட்டளை அதிகாரி மேலதிக பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள உள்ளார். புதிய கட்டளை அதிகாரி இதற்கு முன்னதாக தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் கடமையாற்றினார்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை