சினமன் கபானா இலங்கை விமானப்படை தளபதியினால் திறந்துவைக்கபட்டது
12:14am on Tuesday 13th February 2024
சீனக்குடா பளிங்கு கடற்கரையில் சினமன்  கபானா  இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் உதேனி ராஜபக்ஷ அவர்களினால்  கடந்த 2024 ஜனவரி 19ம்  திகதி திறந்துவைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில்  சீனக்குடா விமானப்படை கல்விப்பீடத்தின்  பீடாதிபதி  எயார் கொமடோர் வீரரத்ன மற்றும் இல 01 ஓய்வு மற்றும் பொழுதுபோக்கு பிரிவின் கட்டளை அதிகாரி குரூப் கேப்டன் பிரேமவர்தன மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை