இலங்கை விமானப்படை முகாம் - மட்டக்களப்பு.
இம்முகாமானது கிழக்கு மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள ஓர் விமான ஓடு பாதையினூடான ஒர் முகாமாகும்,மேலும் இதன் மூலம் பாதுகாப்பு படையினர்களுக்கு மற்றும் சிவில் அதிகாரசபைகளுக்கும்  விமானப்படைத்தலைமையகம் சார்பாக பெரும் பங்களிப்பு ஆற்றப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். அத்தோடு இவ்விமானப்படை முகாமானது 1983- 03- 27 ஆம் திகதியன்று  முன்னாள் விமானப்படைத்தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் டி.சி. பெரேரா அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் அப்போதைய மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உருப்பினரும் ,தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்பாடல் பிரதி அமைச்சருமான கொளரவ எம்.எ. அப்துல் மஜீத் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை