தரைவழி செயற்பாட்டு பணிப்பாளர் நாயகம்

Director Ground Operationsஎயார் வைஸ் மார்ஷல் ஜீ ஜீ டபிள்யூ டீ கே. குணவர்தன 
RSP, USP, MDS, MIExpE, ndc (Ban), pscதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை