வான் செய்யறப்பாட்டு பணிப்பளாளர் நாயகம்

Director Administration

எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஆர் எஸ் விக்ரமரத்ன
RWP and two Bars, RSP and two bars, USP, MSc (Strat Stu), M Phil, MIM (SL), MITD (SL), ndc (Ind), fawc, qfiதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை