பயிற்சி பணிப்பாளர் நாயகம்

Director Ground Operationsஎயார் வைஸ் மார்ஷல் வீ பீ. எதிரிசிங்க
WWV, RWP, RSP and Three bars, USP, fndu(China), psc, qhiதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை