இலத்திரனியற் பொறியியல் பணிப்பாளர் அலுவலகம்
இலக்ட்ரோனிக் மற்றும் இலத்திரனியல் பொறியியற் பிரிவானது இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான இலத்திரனியல் ஆலோசனைகளை வழங்குதல் மற்றும் தொழிநுட்ப உதவிகளை வழங்குவதில் முன்னனியாக திகழ்கின்றது.

ஒழுங்கமைப்பு பணிப்பாளர் அலுவலகம்

இப்பணிப்பாளர் அலுவலகமானது விமானப்படையின் சகலவிதமான ஒழுங்கமைப்பு விடயங்களுக்கும் பொறுப்பாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை