பொதுப்பொறியியல் பணிப்பாளர் அலுவலகம்

இப்பிரிவின் மூலம் சகலவிதமான பொறியியல் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றதோடு அதிகமான தொழிற்ப்பிரிவினையும் இது கொண்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.


திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை