ஒலுங்கு அமிப்பு அலுவலகம்
இப்பிரிவின் மூலம் இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான சகல சுகாதார நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.


திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை