இலங்கை விமானப்படை இரத்மலானை.
இலங்கை விமானப்படை இரத்மலானை முகாமானது கொழும்பு மாவட்டத்தில் கொழும்பு நகரில் இருந்து 10 கி.மி. தூரத்தில் அமைந்துள்ளதுடன் இங்கு விமானநிலைய மற்றும் விமானசேவைகள் அதிகாரசபையின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் உள்நாட்டு விமான சேவைகளை வழங்கும் விமானநிலையமும் அமைந்துள்ளது. மேலும் இங்கு இல.04 விமானப்பிரிவு ,இல.08 விமானப்பிரிவு உட்பட தொடர்பாடல் இலத்திரனியல் பிரிவுகளையும் கொண்டுள்ளது.இதன் கட்டளை அதிகாரியாக "எயார் கொமடோர் " கொடகதெனிய அவர்கள் கடமை புரிகின்றார்.


திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை