இலங்கை விமானப்படை வீரவில முகாம்.

இவ்விமானப்படையானது விமான ஓடுபாதையினூடான முகாம் என்பதுடன் இது கொழும்பில் இருந்து சுமார் 260 கி.மி.தொலைவில் கம்பந்தோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளதுடன் இங்கு பல்வேறுபட்ட இராணுவ மற்றும் சிவில் விமான போக்குவருத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்கின்றது. அத்தோடு இங்கு  பரிசூட் பயிற்ச்சிநெறிகள்,தரைப்படையினருக்கான கமான்டோ பயிற்ச்சி நெறி உட்பட போக்குவருத்து பயிற்ச்சிநெறிகளும் மேற்கொள்ளப்படுவதோடு இதன் கட்டளை அதிகாரியாக "குறூப்கெப்டன்" வாசகே அவர்கள் கடமை புரிகின்றார்.

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை