இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
08-11-2011 13:35
விமானப்படை சமையல் பிரிவினரின் விஷேட பயிற்ச்சி
இல.05 விமான சமையலறை மற்றும் உணவு பராமரிப்பு பற... மேலும் >>
03-11-2011 16:13
தெற்காசிய கடற்கரை விளையாட்டு விழா
இலங்கையில் நடைபெறும் முதலாவது தெற்காசிய கட... மேலும் >>
03-11-2011 16:07
அனுராதபுரம் விமானப்படை முகாமின் மருத்துவ முகாம்
தேசத்திற்கு மகுடம் - 2012 விழாவினை முன்னிட்டு ய... மேலும் >>
03-11-2011 16:03
கடுகுறுந்த விமானப்படை முகாமின் யோகட் உற்பத்தித் திட்டம்
கடுகுறுந்த விமானப்படை முகாமில் புதிதாக ஆரம... மேலும் >>
03-11-2011 15:59
கொக்கல விமானப்படை முகாமின் நிறைவாண்டு விழா
கொக்கல விமானப்படை முகாமின் நிறைவாண்டு விழா ... மேலும் >>
03-11-2011 15:55
விமானப்படையின் 'கிலன்பச பூஜாவ' - 2011
இலங்கை விமானப்படையின் "கிலன்பச பூஜாவ" வைபவம்... மேலும் >>
03-11-2011 15:48
'நமக்காக நாம்' வீடமைப்பு திட்டத்தின் வீடு வழங்கும் வைபவம்
கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பறை, மட்டக்களப்பு மற... மேலும் >>
02-11-2011 14:09
தியதலாவை முகாமின் 59வது நிறைவாண்டு விழா
தியதலாவை முகாமின் 59வது நிறைவாண்டு விழா 14.10.2011 த... மேலும் >>
02-11-2011 14:06
வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை கொழும்பு - 2011
கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகா... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை