ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
12-11-2019 07:34
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුර සිය 35 වැනි සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුර සිය... තව කියවන්න >>
12-11-2019 07:32
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය 2019
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය 2019 ... තව කියවන්න >>
08-11-2019 08:44
අන්තර් ඒකක අත්පන්දු තරඟාවළිය 2019
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක අත්පන්දු ... තව කියවන්න >>
07-11-2019 14:19
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවිය කදවුර සිය 12 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවිය කදවුර සිය 12 වන ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.