ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
14-11-2019 11:43
වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුර ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
14-11-2019 11:31
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුර සිය 37 වන සංවත්සර දිනය සමරයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරේ අණදෙ... තව කියවන්න >>
14-11-2019 09:43
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු රෝහල සිය 10 වන සංවත්සරය සමරයි
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු රෝහලේ දහවන සංවත්ස... තව කියවන්න >>
14-11-2019 09:36
දිවි පිදු රණවිරුවන් හට ආචාර කරමින් පොපි දිනය සමරයි
2019 වර්ෂය සදහා පොපි දිනය සමරමින් ලෝක යුද්ධය ඇතු... තව කියවන්න >>
12-11-2019 07:34
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුර සිය 35 වැනි සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කටුකුරුන්ද කදවුර සිය... තව කියවන්න >>
12-11-2019 07:32
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය 2019
ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය 2019 ... තව කියවන්න >>
08-11-2019 08:44
අන්තර් ඒකක අත්පන්දු තරඟාවළිය 2019
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක අත්පන්දු ... තව කියවන්න >>
07-11-2019 14:19
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවිය කදවුර සිය 12 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවිය කදවුර සිය 12 වන ... තව කියවන්න >>
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.