ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
13-11-2018 12:49
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුර සිය 36 වන සංවත්සර දිනය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරේ අණද... තව කියවන්න >>
13-11-2018 12:31
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක කබඩි තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක කබඩි අවසන... තව කියවන්න >>
13-11-2018 11:49
ගුවන් හමුදා සේවා පුද්ගලයන් සදහා ත‍්‍රිභාෂා වෙබ් අඩවියක්
2025 වසර දක්වා නවමු වැඩපිළිවලක් යටතේ ඉදිරියට යන... තව කියවන්න >>
13-11-2018 11:14
වාර්ෂික මාර්ග ධාවන තරගය - 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක‍්‍රීඩා කවුන්සලය මග... තව කියවන්න >>
13-11-2018 09:36
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්‍ෂක ලේකම්තුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති ... තව කියවන්න >>
13-11-2018 09:32
වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුර ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති ... තව කියවන්න >>
13-11-2018 09:30
අන්තර් ඒකක මල්ලවපොර තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කී‍්‍රඩා සම්මේලනය ව... තව කියවන්න >>
05-11-2018 13:48
අන්තර් ඒකක කැරම් ශූරතාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක කැරම් තරඟාවළිය 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 30... තව කියවන්න >>
05-11-2018 13:40
'ග්ලිම්පස් ඔෆ් එමරල්ඩ්ස්' කාන්තා රාත‍්‍රිය 2018
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය විසි... තව කියවන්න >>
02-11-2018 08:56
මීරිගම ගුවන් හමුදා කඳවුර ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති ... තව කියවන්න >>
02-11-2018 08:52
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් අගමැතිතුමන් හමුවෙයි
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති ... තව කියවන්න >>
02-11-2018 08:47
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විවෘත ස්කොෂ් තරඟාවලිය - 2018
13 වන ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විවෘත ස්කොෂ් තරඟ... තව කියවන්න >>
02-11-2018 08:44
වව්නියාව ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 40 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා වව්නියාව කඳවුරේ 40 වන ... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.