ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
09-01-2020 11:29
අංක 28 ආපදා කළමනාකරණ පළමු ප‍්‍රතිචාර පාඨමාලාව නිමාවෙයි
අංක 28 ආපදා කළමනාකරණ පළමු ප‍්‍රතිචාර පාඨමාලාව... තව කියවන්න >>
08-01-2020 12:07
අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමනාකරණ පාඨමාලාව නිමාවෙයි
චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේ අධිකාරී නො... තව කියවන්න >>
08-01-2020 11:59
කටුනායක කඳවුර මගින් මීගමුව වෙරළ පිරිසිදුකිරීමේ වැඩසටහනක්
කටුනායක කඳවුර මගින් මීගමුව බ‍්‍රවුන්ස් බීච් ... තව කියවන්න >>
08-01-2020 11:58
භෝජනාගාර සහායක දැනුම අලුත් කිරීමේ පාඨමාලාව නිමාවෙයි
සීගිරිය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පිහිටි සත්කාරක ක... තව කියවන්න >>
08-01-2020 11:47
2019 ජාතික බීච් වොලිබෝල් කාන්තා ශූරතාවය ගුවන් හමුදා කාන්තා කණ්ඩායමට
ශ‍්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය මගින් සංවිධා... තව කියවන්න >>
08-01-2020 11:46
53 වන මොරටුව පිළියන්දල දිස්ත‍්‍රික් ගුවන් බාලදක්ෂ කඳවුර
53 වන මොරටුව පිළියන්දල දිස්ත‍්‍රික් ගුවන් බාල... තව කියවන්න >>
06-01-2020 09:17
සුදුසුකම් ලාංඡන සහ ගුවන් හමුදාධිපති ඇගයීමේ සහතික ප‍්‍රදානය කිරීම
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ම... තව කියවන්න >>
01-01-2020 10:56
ඔලිිම්පික් ක‍්‍රීඩාව තුලින් තිරසාර නායකත්වය
ඔලිිම්පික් ක‍්‍රීඩාව තුලින් තිරසාර නායකත්ව... තව කියවන්න >>
01-01-2020 10:54
යුධහමුදා සඳහා සිදු කරනු ලැබූ ආපදා කළමනාකරණ පාඨමාලාව නිමවෙයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුර මගින් ... තව කියවන්න >>
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.