ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundel ගුවන් හමුදා පුවත්
02-10-2017 08:43
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය - 2017
2017 අන්තර් ඒකක බැඩ්මින්ටන් තරඟාවළියේ පිරිමි ශ... තව කියවන්න >>
21-09-2017 16:48
ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන මාසික ධර්ම දේශනාව
ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබ... තව කියවන්න >>
21-09-2017 16:08
අන්තර් ඒකක දුනු විදීමේ තරඟාවළිය 2017
2017 අන්තර් ඒකක දුනු විදීමේ තරඟාවළියේ පිරිමි ස... තව කියවන්න >>
21-09-2017 09:42
20 වන ගුවන් ලක් සෙවන නිවස ප‍්‍රදානය කෙරේ
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
18-09-2017 13:25
අන්තර් ඒකක පාපැදි ශූරතාවය 2017
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක පාපැදි තර... තව කියවන්න >>
17-09-2017 10:30
පැසිෆික් ගුවන් ප‍්‍රවාහන රැළිය 2017 අවසන් දිනය
පැසිපික් ගුවන් ප‍්‍රවාහන රැළිය 2017 අවසන් දිනය (... තව කියවන්න >>
16-09-2017 09:11
පැසිෆික් ගුවන් ප‍්‍රවාහන රැළිය සිව්වන දිනය උත්සවාකාරයෙන්
පැසිෆික් ගුවන් ප‍්‍රවාහන රැළියේ 04 වන දිනය 2017 ස... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.