ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundel ගුවන් හමුදා පුවත්
02-11-2017 17:56
වව්නියාව ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 39 වන සංවත්සරය සමරයි
 ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා වව්නියාව කඳවුරේ 39 ව... තව කියවන්න >>
31-10-2017 11:40
21 වන ගුවන් ලක් සෙවන නිවස ප‍්‍රදානය කෙරේ
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
31-10-2017 11:17
අන්තර් ඒකක කඹ ඇදීමේ තරඟාවළිය 2017
ශ‍්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක කඹ ඇදීමේ ... තව කියවන්න >>
26-10-2017 13:10
කොග්ගල ගුවන් හමුදා කඳවුර සිය 33 වන සංවත්සරය සමරයි
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා කොග්ගල කඳවුර සිය 33 වැ... තව කියවන්න >>
25-10-2017 14:42
ගුවන් හමුදා රණවිරුවන් අනුස්මරණය කිරීමේ බෞද්ධ ආගමික පූජෝත්සවය - 2017
තම මාතෘභූමියේ ඒකීයභාවය හා භෞමික අඛණ්ඩතාවය උද... තව කියවන්න >>
25-10-2017 14:23
ගුවන් ප‍්‍රහාරක පාලක නිලධාරීන් වර්ගීකරණය කෙරේ
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන් ප‍්‍රහාරක පාලක... තව කියවන්න >>
23-10-2017 16:32
අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් තරඟාවළිය 2017
2017 අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් තරඟාවළිය පසුගිය ඔක්තො... තව කියවන්න >>
20-10-2017 21:12
දියතලාව ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල සිය 65 වන සංවත්සරය සමරයි
දියලතාව ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු ... තව කියවන්න >>
20-10-2017 20:44
අන්තර් ඒකක ගෝල්ෆ් තරඟාවළිය 2017
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීනවරාය ඊගල්ස් ගෝල්ෆ... තව කියවන්න >>
20-10-2017 19:48
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු වාර්ෂික පිරිත් පිංකම
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කුඳවුරේ වාර්ෂිකව පවත්ව... තව කියවන්න >>
20-10-2017 14:15
ගුවන ජයගත් විරුවන් විසිර යයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අමිපාර පැරෂුට් පුහුණ... තව කියවන්න >>
17-10-2017 18:46
අපරාධ පරීක්‍ෂණ ක‍්‍රියාවළිය පිළිබඳ දේශනයක්
ගුවන් හමුදා නීති අංශ්‍ය මගින් කඳවුරු අණදෙනෙ ... තව කියවන්න >>
17-10-2017 18:34
අංක 06 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බළගණය සිය 08 වැනි සංවත්සරය සමරයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අංක 06 ගුවන් ආරක්‍ෂණ ර... තව කියවන්න >>
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.